O FIRMĚ

O nás

Společnost Totus Logistic existuje od roku 1992. Vznikla na vlně hospodářských změn, ke kterým došlo v Polsku po roce 1989. Prvotním sídlem firmy byly Gliwice a předmětem činnosti byla celní obsluha různých subjektů. Vstup Polska do Evropské unie, nové celní předpisy a otevření hranic odstartovaly změnu profilu firmy. Od roku 2004 koncentrujeme svoji činnost na spedičních a dopravních službách, jak v rámci tuzemského, tak i zahraničního provozu.

Naše představenstvo v současné době sídlí v Katovicích a Společnost má rozvětvenou síť spedičních kanceláří na území celého Polska. V našich spedičních kancelářích pracují kvalifikovaní speditéři, kteří se vyznačují profesionalitou a vysokou podnikatelskou kulturou v kontaktech s obchodními partnery a subdodavateli.

Svou důvěrou nás obdařili tuzemští i zahraniční výrobci a také mezinárodní koncerny. V péči o vysoké standardy poskytovaných služeb jsme v roce 2009 uskutečnili aktivity směřující k získání certifikátu kvality ISO 9001. Úspěšně jsme přešli přes následující audity v rámci obnovování certifikace a získali jsme potvrzení o udržení platnosti certifikátu. Certifikující jednotka certifikující systémy řízení TÜV Rheinland potvrdila, že systém řízení ve Společnosti je v souladu s požadavky normy ISO 9001:2015.

Mnohaleté zkušenosti, schopnost navrhovat optimální řešení v rozsahu poskytovaných služeb, to jsou faktory, které nám umožnily dosáhnout pevné pozice v odvětí spedičních a dopravních služeb.

Certifikaty

Vlastníme certifikát potvrzující splnění požadavků normy ISO 9001:2015, který vydala jednotka certifikující systémy řízení TÜV Rheinland. Systém řízení kvality, který je zavedený ve Společnosti, má zajistit schopnost se neustále zlepšovat, při angažování vedení Společnosti i celého pracovního týmu.
Výraznou pozornost věnujeme:
individuálnímu přístupu ke klientovi,

funkční a termínové realizaci objednávek,

odborné a poctivé obsluze,
stálému zvyšování kvalifikací pracovníků,

splňování právních a zákonných požadavků,

stálému růstu kvality poskytovaných služeb.
TUV-BW.png
Účastníme se programu Poctivá firma, a to již nepřerušeně od roku 2008.

Certifikát poctivosti (Certyfikat Rzetelności) potvrzuje, že nemáme nesplacené závazky, které by byly registrovány v Celostátním rejstříku dluhů BIG SA.
310x150.png

Registrační údaje

Totus Logistic Sp. z o. o.

Představenstvo Společnosti:
Předseda představenstva:  Ryszard Duma

Předseda představenstva:
40-588 Katowice, ul. Fitelberga 14
KRS: 0000062766
u oblastního soudu „Sąd Rejonowy Katowice - Wschód w Katowicach“

REGON: 271706276

NIP: 6310110648


NIP UE: PL6310110648

Licence nr TU-054347, týkající se mezinárodní komerční silniční dopravy věcí

Povolení nr 019320 k výkonu povolání silničního dopravce

Kontakt

TOTUS LOGISTIC Sp. z o.o.

ul. Ofiar Katynia 1, 40-290 Katowice

tel.: +48 32 661 08 90

fax: +48 32 444 63 31

mail: totus@totus.com.pl

Certifikaty

TUV-BW.png
310x150.png