Oferty pracy

Jesteś zainteresowany pracą z nami? Sprawdź najnowsze oferty!

Zobacz oferty

Nasze certyfikaty

 

rzetelna

 

POLITYKA JAKOŚCI

Spółka TOTUS LOGISTIC kładzie szczególny nacisk na jakość świadczonych usług. W związku z tym wdrożyła SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, który został opracowany zgodnie z wymogami normy ISO 9001:2015.

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ukierunkowany jest na ciągły, jakościowy wzrost Spółki, przy najbardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów ludzkich i doskonaleniu wewnętrznego systemu zarządzania. W sposób szczególny skupia się na:

  • spełnieniu wymagań prawnych i ustawowych

  • sprawnej i terminowej realizacji zamówień

  • fachowej oraz rzetelnej obsłudze, a także na indywidualnym podejściu do każdego klienta

  • stałym podnoszeniu kwalifikacji pracowników Spółki

  • ciągłym wzroście jakościowym usług i dążeniu do wiodącej pozycji na rynku w ramach dobrze pojętych zasad rywalizacji z konkurencją

  • zaopatrywaniu się u najlepszych podwykonawców

Realizacja Polityki Jakości TOTUS LOGISTIC oraz gwarancja założonych celów opiera się na powszechnej świadomości, że odpowiedzialność za jakość spoczywa na wszystkich pracownikach Spółki.