Siedziba główna

Totus Logistic Sp. z o. o.

ul. Grzegorza Fitelberga 14, 40-588 Katowice

Pełnomocnik
Zarządu ds. ISO

Dział Kadr, Administracji, Wizerunku (PR), Archiwum

Biura spedycji

Biuro spedycji
Biała Podlaska

Pocztowa 2B / 26
21-500 Biała Podlaska

TEL: +48 83 343 68 64

bialapodlaska@totus.com.pl

Biuro spedycji Białystok

Al. 1000-lecia Państwa Polskiego 4/104

15-111 Białystok

TEL: 662-215-110
TEL: 662-215-118

bialystok@totus.com.pl

Biuro spedycji Cieszyn

Biuro spedycji Dębica

Głowackiego 17A

39-200 Dębica

TEL: +48 14 670 00 80

debica@totus.com.pl

Biuro spedycji Gliwice

Biuro spedycji Katowice

Grzegorza Fitelberga 14

40-588 Katowice

spedycja krajowa

TEL: +48 32 661 08 92
katowice_k@totus.com.pl


spedycja międzynarodowa

TEL: +48 32 661 08 93
TEL: +48 32 661 08 94

katowice_m@totus.com.pl