Oferty pracy

Jesteś zainteresowany pracą z nami? Sprawdź najnowsze oferty!

Zobacz oferty

Nasze certyfikaty

 

rzetelna

 

FORCE CONSULTING w ramach pomocy prawnej związanej z bieżącym funkcjonowaniem przedsiębiorstwa oferuje przede wszystkim:

 • opracowywanie porad i opinii prawnych oraz wyjaśnień w zakresie stosowania prawa,

 • opiniowanie aktów wewnętrznych spółek,

 • uczestnictwo i doradztwo w negocjacjach,

 • opiniowanie umów pod względem formalnoprawnym oraz opracowywanie projektów umów,

 • sporządzanie projektów wniosków i innych pism w postępowaniu administracyjnym,

 • sporządzanie projektów odwołań w postępowaniu administracyjnym,

 • sporządzanie projektów skarg do Naczelnego Sądu Administracyjnego,

 • opiniowanie uchwał Zarządów,

 • obsługę posiedzeń Rad Nadzorczych,

 • obsługę Zgromadzeń Akcjonariuszy/Zgromadzeń Wspólników, w tym opracowywanie projektów uchwał,

 • wypełnianie wniosków składanych w postępowaniu przed Krajowym Rejestrem Sądowym.

Pomoc prawna świadczona jest przez jego pracowników posiadających wymagane kwalifikacje, tj. wykształcenie wyższe prawnicze oraz doświadczenie w zakresie powierzonych czynności.

Kancelaria Radców Prawnych Paweł Łatanik & Mateusz Majchrzak

Kancelaria świadczy usługi w zakresie dochodzenia roszczeń z zakresu prawa przewozowego krajowego i międzynarodowego (Konwencja CMR), reprezentuje TOTUS LOGISTIC Sp. z o.o. przed sądami i organami administracji publicznej oraz specjalistyczną wiedzą wspomaga działalność spółki w bieżącej działalności.

Więcej na www.radcyprawni.katowice.pl

ADATEC

Firma ADATEC posiada kompetencje w zakresie:

 • tworzenia i wdrażania oprogramowania wykorzystującego najnowsze technologie Microsoft

 • doradztwa informatycznego

 • projektowania i wykonania profesjonalnych sieci komputerowych

 • instalacji i konfiguracji serwerów Microsoft Windows (Active Directory)

 • instalacji i konfiguracji serwerów

 • sprzedaży sprzętu informatycznego

Oferujemy także usługi w zakresie stałej obsługi informatycznej firm (outsourcing).